Masterclass: White Canvas or Black Mirror? bilhetes e Datas